Συνδεσμικές κακώσεις – Διαστρέμματα ποδοκνημικής

Εμφανίζονται συχνά σε αθλήματα που περιλαμβάνουν απότομες αλλαγές κατεύθυνσης και προσγείωση από άλματα όπως η καλαθοσφαίριση, το ποδόσφαιρο, η χειροσφαίριση. Οι σύνδεσμοι που τραυματίζονται συχνότερα εντοπίζονται στην έξω πλευρά της ποδοκνημικής. Μπορεί να οφείλεται σε ελλείματα μυικής δύναμης, ελαστικότητας και ιδιοδεκτικότητας, σε ανεπαρκή προθέρμανση, σε άμεση επαφή – χτύπημα με τον αντίπαλο, σε ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο, σε ακατάλληλα υποδήματα, σε προηγούμενους τραυματισμούς, σε λανθασμένη εκτέλεση προσγείωσης μετά από άλμα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν οίδημα στην περιοχή των σφυρών, έντονο πόνο και περιορισμένη κινητικότητα της άρθρωσης.

Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση είναι επιταχυνόμενη. Σε οξεία φάση εφαρμόζεται κρυοθεραπεία, ακινητοποίηση, περίδεση, ανάρροπη θέση. Χρησιμοποιούνται φυσικά μέσα όπως ηλεκτροθεραπεία, θεραπευτικός υπέρηχος και λέιζερ κ.ά., καθώς γίνονται και ισομετρικές ασκήσεις. Στα επόμενα στάδια γίνονται διατάσεις, ειδικές τεχνικές κινητοποίησης, μάλαξη, χρήση φυσικών μέσων, ασκήσεις επανεκπαίδευσης ιδιοδεκτικότητας, σύγκεντρες και έκκεντρες ασκήσεις, ασκήσεις κλειστής κινητικής αλυσίδας κ.ά.