Δείκτης Μάζας Σώματος

Τι είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος και γιατί είναι σημαντικός;

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του βαθμού παχυσαρκίας και για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι σημαντικός. Ο ΔΜΣ, εν συντομία, υπολογίζεται με το πηλίκο του βάρους και του ύψους στο τετράγωνο (ΔΜΣ=βάρος / ύψος2). Το βάρος σε κιλά και το ύψος σε μέτρα. Η ταξινόμηση έχει ως εξής (Expert Panel on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight in Adults, 1998):

ΔΜΣ < 18,5 –> Λιποβαρής

ΔΜΣ = 18,5 – 24,9 –> Υγιές βάρος

ΔΜΣ = 25 – 29,9 –> Υπέρβαρος

ΔΜΣ = 30 – 34,9 –> Παχύσαρκος πρώτου βαθμού

ΔΜΣ = 35 – 39,9 –> Παχύσαρκος δευτέρου βαθμού

ΔΜΣ > 40, 0 –> Παχύσαρκος τρίτου βαθμού

Παράδειγμα:

Ύψος: 1,80 μέτρα

Βάρος: 100 κιλά

ΔΜΣ = Βάρος / Ύψος2 = 100 / (1,80)2 =  100 / 3,24 = 30,86 kg/m2

Ο/Η ασθενής, μετά από υπολογισμό του ΔΜΣ του/της, είναι παχύσαρκος,-η πρώτου βαθμού.

Στοιχεία Επικοινωνίας