Ποια τρόφιμα συμπεριλαμβάνονται στη κατηγορία γαλακτοκομικά προϊόντα από εμπορική άποψη;

Τα σημαντικότερα από εμπορική άποψη γαλακτοκομικά προϊόντα είναι τα τυριά, τα όξινα καλλιεργημένα προϊόντα (γιαούρτι και ξινογάλατα), η κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το παγωτό. 

Πηγή

  • Corrending M, 2009. Dairy-derived ingredients: Food and nutraceutical uses. Woodhead Publishing Limited, Cambidge, UK.