Δίαιτα φτωχή σε πουρίνες

Η ουρική αρθρίτιδα ή υπερουριχαιμία ή ποδάγρα είναι μία παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια οξείας φλεγμονώδους αρθρίτιδας. Προκαλείται από αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα. Έτσι, το ουρικό οξύ κρυσταλλώνεται και οι κρύσταλλοι εναποτίθενται στους τένοντες, στις αρθρώσεις και στους παρακείμενους ιστούς. Η δίαιτα φτωχή σε πουρίνες, λοιπόν, χρησιμοποιείται σε ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα ή υπερουριχαιμία ή ποδάγρα.