Ποιος είναι ο σωστός τρόπος τοποθέτησης των αυγών στη θήκη του ψυγείου;

Τα αυγά πρέπει να τοποθετούνται στη θήκη με τη μύτη προς τα κάτω, για να “αναπνέει” ευκολότερα ο αεροθάλαμος.

Πηγή

  • Tamine AY, 2006. Fermented milks. Wiley-Blackwell, UK.