Πως μπορεί να αξιολογηθεί η σύσταση του σώματος κατά την εφηβική ηλικία;

Η μέτρηση του βάρους δίνει ελλιπείς πληροφορίες για τη σύσταση του σώματος, ιδιαίτερα όταν δε λαμβάνεται υπόψη και το ύψος. Το βάρος αποτελεί σημαντικό δείκτη όταν μετράται σε τακτικά διαστήματα για τον έλεγχο της διατροφικής κατάστασης.

Δείκτες που συμπεριλαμβάνουν τόσο το βάρος όσο και το ύψος, όπως είναι ο δείκτης μάζας σώματος, έχουν αποδειχθεί χρήσιμα εργαλεία για την αξιολόγηση τόσο της ανάπτυξης, όσο και της σύστασης σώματος (ποσοστό λίπους) και στα παιδιά αλλά και στους εφήβους.