Γιατί είναι σημαντικό να καταναλώνω πολλά και συχνά γεύματα;

Γιατί με αυτό τον τρόπο το γλυκαιμικό φορτίο των γευμάτων διατηρείται σε  σταθερά επίπεδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το λίπος να χρησιμοποιείται ως απόθεμα ενέργειας και να μην δημιουργείται περίσσεια που θα αποθηκευτεί στον οργανισμό.