Γιατί αυξάνονται σημαντικά οι ανάγκες σε σίδηρο κατά την εφηβεία;

Οι ανάγκες σε σίδηρο αυξάνονται σημαντικά κατά την εφηβεία και στα δύο φύλα, λόγω αύξησης του ολικού όγκου του αίματος και αύξηση της μυϊκής μάζας, ενώ στα κορίτσια οι ανάγκες αυτές είναι ακόμη μεγαλύτερες λόγω της εμμηναρχής και των συναφών περιοδικών απωλειών αίματος.