μητρικος θηλασμος - βρεφος

Πως καταλαβαίνουμε πως το βρέφος προσλαμβάνει την απαραίτητη ποσότητα γάλακτος;

Εάν το βρέφος καταναλώνει την απαραίτητη ποσότητα γάλακτος τότε θα έχει ένα καλό χρώμα και θα αυξηθεί ικανοποιητικά το σωματικό του βάρος. Επίσης, η διούρηση θα πρέπει να είναι 6-8 φορές/ ημέρα και οι κενώσεις 1 φορά/ ημέρα ή 2 φορές/ ημέρα για τις πρώτες εβδομάδες. Τέλος, ο θηλασμός κάθε 1 ½ – 3 ώρες έχει ως αποτέλεσμα την ευδιαθεσία και την χαρά του βρέφους.

Στοιχεία Επικοινωνίας