Συντήρηση Πουλερικών

Για την σωστή συντήρηση των πουλερικών, πρέπει να προσέξουμε:

  1. Σχεδόν όλα τα σύγχρονα πτηνοτροφεία συγκεντρώνουν εκείνες τις προϋποθέσεις για την υγιεινή σφαγή και παρασκευή των πουλερικών. Τα κοτόπουλα όμως μετά την σφαγή τους ψύχονται γρήγορα, έτσι ώστε να επιτευχθεί κάποιος περιορισμός του μικροβιακού φορτίου του κρέατος και κατά συνέπεια καλύτερη συντήρηση. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, θα πρέπει να κοτόπουλο να φτάσει στον καταναλωτή έτσι ακριβώς όπως βγήκε από το εργοστάσιο. Για το λόγο αυτό, η μεταφορά των κατεψυγμένων προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με ειδικά οχήματα, τα οποία να διατηρούν μια χαμηλή θερμοκρασία καθ’ όλη την διάρκεια της διαδρομής.
  2. Επίσης θα πρέπει στα μαγαζιά λιανικής πώλησης, τα κοτόπουλα να τοποθετούνται σε ψυγεία και όχι σε ανοιχτούς πάγκους.
  3. Το νωπό κοτόπουλο αν δεν μαγειρευτεί την ίδια ημέρα, πρέπει να τοποθετηθεί στο ψυγείο τυλιγμένο με ειδικά διαφανή φύλλα.
  4. Η συντήρησή του δεν πρέπει να ξεπερνά τις 7 ημέρες. Αν τώρα θελήσουμε συντήρηση μεγαλύτερη από αυτό το χρονικό διάστημα, πρέπει να το τοποθετήσουμε στην κατάψυξη.
  5. Τέλος, τα κοτόπουλα καταψύχονται στις βιομηχανίες κατάψυξης, όπως και το κρέας και συσκευάζονται απαραίτητα ατομικά, με διαφανές περιτύλιγμα.

Πηγή:

Thomas J. Montville, Karl R. Matthews, 2011: Μικροβιολογία τροφίμων

Στοιχεία Επικοινωνίας