αλκοόλ και εγκυμοσύνη

Αλκοόλ και εγκυμοσύνη

Η κατανάλωση αλκοόλ κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να:

  1)    Εμποδίσει την παροχή οξυγόνου στο έμβρυο μέσω του ομφάλιου λώρου.

  2)    Μειώσει την παραγωγή κυττάρων και να προκαλέσει ανωμαλίες  στα παραγόμενα κύτταρα.

  3)    Απειλήσει το έμβρυο με σοβαρές εγκεφαλικές αλλοιώσεις.

  4)    Μειώσει τον ρυθμό ανάπτυξης.

  5)    Προκαλέσει νοητική υστέρηση.

  6)    Αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

  7)    Προκαλέσει προβλήματα στην όραση.

Στοιχεία Επικοινωνίας