Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να οριστεί ως η οξεία εγκατάσταση νευρολογικών σημείων και συμπτωμάτων που οφείλονται σε διαταραχή της αιμάτωσης του εγκεφάλου.

Τα είδη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου είναι δύο. Το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που είναι πιο συχνό (70%) και το αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (20%). Υπάρχει και ένα ποσοστό (10%) που η αιτία είναι ακαθόριστη.

Οι δύο παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων είναι η υπέρταση και η καρδιακή νόσος. Άλλοι παράγοντες είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδαιμία, το κάπνισμα κ.ά. Τα άτομα μπορούν να προληφθούν γιατί υπάρχουν διαθέσιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις αρκεί να απευθυνθούν έγκαιρα στον ιατρό. Τα άτομα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναζητούν επείγουσα ιατρική βοήθεια με την εγκατάσταση των εξής συμπτωμάτων: αιφνίδια αδυναμία, αιφνίδια θόλωση ή απώλεια όρασης στο ένα μάτι, δυσχέρεια στην ομιλία, αιφνίδια σοβαρή κεφαλαλγία ή ανεξέλεγκτη ζάλη.

Ο φυσικοθεραπευτής προσδιορίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται τα εξής:

  • Προβλήματα στη βάδιση
  • Μειωμένο εύρος κίνησης των αρθρώσεων
  • Προβλήματα στην ισορροπία
  • Διαταραχή αισθητικότητας και μυϊκού τόνου

Σε οξεία φάση γίνονται αναπνευστική φυσικοθεραπεία, παθητική κινητοποίηση των αρθρώσεων και τοποθέτηση ασθενούς σε σωστή θέση στο κρεβάτι (χρήση μαξιλαριών). Σε επόμενα στάδια ο ασθενής επαναξιολογείται και επανεκτιμάται για τυχόν βελτιώσεις.

Ο ασθενής έχει αυξημένο μυϊκό τόνο και μειωμένη λειτουργικότητα στην ημιπληγική πλευρά. Έχει ξεχάσει τα φυσιολογικά κινητικά πρότυπα και έχει διαταραχθεί η ισορροπία και η βάδισή του. Επομένως, τα παραπάνω αποτελούν στόχους φυσικοθεραπευτικού προγράμματος.

Χρησιμοποιούνται από τον φυσικοθεραπευτή μέθοδοι όπως Bobath, brunnstrom κ.ά. Αξίζει να αναφερθεί πως ύψιστος είναι και ο ρόλος του εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγου – ψυχοθεραπευτή για τους ασθενείς αυτούς.