Έξω Επικονδυλίτιδα Αγκώνα – Αγκώνας Τενίστα (Tennis Elbow)

Χαρακτηρίζεται από πόνο και ευαισθησία στον έξω επικόνδυλο του βραχιονίου, και πόνο κατά την ενεργητική έκταση της πηχεοκαρπικής υπό αντίσταση. Αφορά εκφυλιστική πάθηση των τενόντων των εκτεινόντων μυών του καρπού. Προκαλείται από υπερβολική φόρτιση των τενόντων των εκτεινόντων μυών του καρπού σε συνθήκες εκρηκτικών έκκεντρων δραστηριοτήτων, από επαναλαμβανόμενες υπομέγιστες φορτίσεις της περιοχής, από άμεση κάκωση από αντίπαλο ή από αθλητικό εξοπλισμό. Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση περιλαμβάνει τεχνικές εγκάρσιας μάλαξης, στατικές διατάσεις, έκκεντρη ενδυνάμωση και φόρτιση της περιοχής. Πολλές φορές η αποκατάσταση έχει επιθετικό ή επιταχυνόμενο χαρακτήρα. Τα φυσικά μέσα περιλαμβάνουν διαθερμία, ηλεκτροθεραπεία, θεραπευτικός υπέρηχος, κρύο δινόλουτρο (σε οξύ – υποξύ στάδιο) κ.ά.