Το γόνατο του κολυμβητή

Πρόκειται για έναν συγκεκριμένο τραυματισμό των κολυμβητών από κακώσεις υπέρχρησης στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Συγκεκριμένα, τα κινητικά πρότυπα του στυλ κολύμβησης “πεταλούδα” οδηγούν τον έσω πλάγιο σύνδεσμο σε επαναλαμβανόμενες φορτίσεις βλαισότητας. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε από άμεση επαφή αντιπάλου είτε από εκρηκτικές δραστηριότητες όπως απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, στροφές. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο, αίσθημα αστάθειας, οίδημα, περιορισμένη κινητικότητα άρθρωσης και χωλότητα κατά τη βάδιση.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε οξύ στάδιο προτείνονται κρυοθεραπεία, ανάρροπη θέση, περίδεση και ακινητοποίηση. Επιπλέον, σημαντική είναι και η  χρήση νάρθηκα γόνατος  για τις πρώτες 2-3 εβδομάδες που επιτρέπει την πλήρη κίνηση στο γόνατο αλλά εμποδίζει τη βλαισή και ραιβή φόρτιση. Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση περιλαμβάνει ισομετρικές ασκήσεις, ασκήσεις κλειστής κινητικής αλυσίδας π.χ. step-ups, ασκήσεις αντίστασης με λάστιχα, ασκήσεις αλλαγής κατεύθυνσης και πλειομετρικής ενδυνάμωσης και τεχνικές εγκάρσιας μάλαξης. Τα φυσικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι διαθερμία, ηλεκτροθεραπεία, θεραπευτικός υπέρηχος, laser κ.ά.