Γιατί είναι σημαντική η αύξηση του αριθμού και της συχνότητας του θηλασμού;

Η αύξηση του αριθμού και της συχνότητας των γευμάτων συμβάλλει στην πτώση των επιπέδων της χολερυθρίνης, η οποία ευθύνεται για το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα του βρέφους που συνοδεύει τον ίκτερο. Η αύξηση της συχνότητας των θηλασμών προκαλεί αύξηση της κατανάλωσης γάλακτος και της κινητικότητας του εντέρου, η οποία με τη σειρά της προκαλεί μείωση της εντεροηπατικής κυκλοφορίας της χολερυθρίνης καθώς και αύξηση της ενυδάτωσης και των προϊόντων διούρησης.