Ο ρόλος των υδατανθράκων στην άσκηση

Οι υδατάνθρακες παίζουν κυρίαρχο ρόλο στον ενεργειακό μεταβολισμό των μυών. Το αποθηκευμένο γλυκογόνο στους μύες και στο ήπαρ χρησιμοποιούνται ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της άσκησης. Σε μία άσκηση ήπιας έντασης, το 50% της ενέργειας που δαπανάται προέρχεται από τους υδατάνθρακες. Όταν η ένταση της άσκησης υπερβαίνει το 90% της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου, τότε οι ενεργειακές απαιτήσεις καλύπτονται αποκλειστικά από τους υδατάνθρακες. (Χασαπίδου Μ, Φαχαντίδου Α., 2002)

Άτομα που αθλούνται εντατικά και προσλαμβάνουν μια χαμηλή σε υδατάνθρακες δίαιτα (40% των θερμίδων) παρουσιάζουν μια συνεχή μείωση του μυϊκού γλυκογόνου κατά τη διάρκεια των ημερών που αθλούνται. (Costill D.L., et al.,1971)