Κατάρτιση Διαιτολογίου (και για αθλητές)

Κατάρτιση Διαιτολογίου (και για αθλητές)

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την κατάρτιση διαιτολογίου (επιλογή τροφίμων ανά ομάδες τροφίμων σε καθημερινή βάση, μερικές φορές ανά εβδομάδα και σπάνια), η οποία ισχύει και για τους αθλητές.

Κατάρτιση Διαιτολογίου (και για αθλητές)